Sprekers

Marco Vos_SSM2019.jpg
Marco Vos
Service IoT Project Manager
Marel

Marco is Service IoT Project Manager bij Marel  en een ervaren coach met veel ervaring in de machinebranche, onder andere op het gebied van operationeel management en (executive) coaching. Marel is een wereldwijde en toonaangevende leverancier van geavanceerde verwerkingssystemen en -diensten voor de pluimvee-, vlees- en visindustrie.

Mischa Beckers_SSM2019.jpg
Mischa Beckers
Lector Data Science
HZ University of Applied Sciences

Mischa is lector Data Science aan de HZ University of Applied Sciences. Samen met zijn team docentonderzoekers en studenten werkt hij aan vraagstukken uit zowel de publieke sector als commerciële partijen. Een van de speerpunten daarbij is data-driven-asset-management. Dat betreft onder meer levensduurvoorspelling van componenten in sluizen en het achterhalen van factoren die het falen van pompen veroorzaken. Tot de lead partners van het lectoraat behoort bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Daarnaast is hij als lector betrokken bij projecten in de World Class Maintenance Field Labs Campione en Zephyros, bij het Kennis – en Innovatiecentrum voor Maintenance in de Procesindustrie en Bridge to Worldclass Maintenance & Asset Management

Thomas Bergman_SSM2019.jpg
Thomas Bergman
Head of Digital
Guidion

Freek van Bokhoven_SSM2019.jpg
Freek van Bokhoven
Business Unit Manager
Sigmax

Freek is sinds 2012 Business Unit Manager bij Sigmax Field Service Solutions en is intensief betrokken bij verbeterprojecten binnen serviceorganisaties. Met veel passie realiseert hij digitale transformaties door de inrichting van mobiele werkprocessen en predictive maintenance met IoT. Hij heeft een brede interesse in organisatieontwikkeling en de rol die technologie daarbij kan spelen.

Angelien van Boxtel_SSM2019.jpg
Angelien van Boxtel
Programmamanager Vitale Assets
Rijkswaterstaat

Angelien heeft zich vanuit een technische achtergrond ontwikkeld tot een people manager in een publieke organisatie. Haar technische achtergrond stelt haar in staat snel processen en inhoud te kunnen begrijpen, zij is in het algemeen in staat binnen een half jaar op een nieuw vakgebied daadwerkelijke bijdragen te kunnen leveren. Angelien is een leider die de grote lijnen van het vakgebied wel wil begrijpen, maar de invulling en uitvoering aan de medewerkers laat. In diverse functies heeft zij ruimschoots geleerd de vraag achter de beleidsvraag te erkennen, een goede analyse uit te voeren en er voor te zorgen dat het integrale advies op de juiste wijze wordt gecommuniceerd. Angelien is  gewend om met kennisinstituten, commerciële en overheidspartners contact te onderhouden en om wereldwijd met collega’s en vakgenoten te communiceren. 

Meer sprekers worden geladen